Kvalitets- och miljösystem

Ett integrerat ledningssystem

Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

De grundläggande värderingarna är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetenta och motiverade medarbetare". 

 
Kvalitets- och miljösystem
KvalitetspolicyMiljöpolicy
Telium Sweden AB, Sperlingsholmsvägen 23, 302 31 Halmstad.
035-16 61 00 - info@teliumsweden.se
.: Web Engine: Lizoft AB :.