Miljöpolicy

Vi skall bidra till en bättre miljö genom att: Telium miljöpolicy

  • Fatta beslut baserat på en sammanvägning av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
     
  • Arbeta för långsiktiga miljölösningar inom vår verksamhet, genom utveckling och tekniskt nytänkande.
     
  • Sträva efter att samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter i miljöfrågor.
     
  • Motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt sätt. Känslan av ansvar för miljö skall utvecklas hos personalen på alla nivåer.
 
Telium Sweden AB, Sperlingsholmsvägen 23, 302 31 Halmstad.
035-16 61 00 - info@teliumsweden.se
.: Web Engine: Lizoft AB :.