Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy: Telium kvalitetspolicy

  • Våra åtaganden, vårt handlande och våra tjänster skall uppfattas som ett uttryck för kvalitet.
  • Vårt mått på kvalitet är våra kunders uppfattning om företaget. Rätt kvalitet uppstår när vi motsvarar kundernas krav och förväntningar på prisvärda, felfria tjänster och produkter och uppfyller avtalade villkor.
  • Ansvaret för vår kvalitet delas av samtliga medarbetare och förutsätter att varje individ aktivt bidrar med sin kompetens och sitt engagemang i samspel med företagets resurser och långsiktiga mål.
  • Vi skall fortlöpande sträva efter att utveckla och förbättra verksamheten för att uppnå rätt kvalité.

 
Telium Sweden AB, Sperlingsholmsvägen 23, 302 31 Halmstad.
035-16 61 00 - info@teliumsweden.se
.: Web Engine: Lizoft AB :.