2016-01-13: Telium Pandora Patient

Telium Pandora Patient

Telium Pandora Patient är en ny programvara i Telium Pandora ambulanssystem utvecklat för liggande sjuktransport, systemet består av en manöverplats och talutrustning för en ensam sjukvårdare/förare samt talutrustning och larmknapp för patient.

PCM

Patienten kan via en larmknapp påkalla uppmärksamhet hos föraren som via en knapptryckning på manöverpanelen kan prata med patienten, samtidigt som föraren ser patienten på en bildskärm. Övriga funktioner är lika som på ett standard ambulanssystem så föraren känner igen sig och kan använda navigation och statushantering på samma sätt som i ambulansen.

Nu har vi 120 system installerade inom ambulanssjukvården, fördelade på nio landsting. Står ni på tur att prova?

Nedan några nyheter vi gärna vill presentera:

Ny Pandora basenhet R7 med följande förbättringar:

 • 3G telefonmodul
 • Programuppdatering via fjärr
 • Ethernetanslutning
 • Stöd för tre manöverinterface

Ett axplock av nya efterfrågade funktioner:

 • Stor svarsknapp
 • Stänga högtalare via PCM
 • Funktionsknappar kan minimera PCM
 • Ringa vanliga telefonnummer med Rakel
 • Deaktivering av PIN-kod GSM
 • Stöd för Windows 8.1
 • Stöd för Team Viewer
 • Fler ikoner

Telium Pandora

”A flexible communication platform for a demanding world”

Varmt välkommen till oss på Telium Sweden.

Lars-Erik Andersson, VD

 

Telium Sweden AB, Sperlingsholmsvägen 23, 302 31 Halmstad.
035-16 61 00 - info@teliumsweden.se
.: Web Engine: Lizoft AB :.