Myndigheter

Pandora lever upp till alla högt ställda krav

Idag har myndigheter högt ställda krav på säker kommunikation både i daglig verksamhet och vid höjd beredskap. För att uppnå säker kommunikation måste man ha flera olika radiosystem i sin organisation för att bl.a. garantera täckning. Alla radiosystem såsom VHF, Tetra, GSM har egna egenskaper när det gäller funktioner, data och handhavande. 

Pandora förenar alla radiosystem så att användaren får ett handhavande oberoende av radiosystem.

Datautrustningen ansluts enkelt till Pandoras USB port där t.ex. GPRS delas ut. Pandora har en egen kärna med ett eget programspråk som hanterar kommunikation inom alla system. Underordnat finns en USB port för datakommunikation. Vilket innebär att om den anslutna datorn hänger sig eller behöver startas om fungerar radiokommunikationen och personlarm ändå. Den är därmed också helt okänsligt för datavirus.

 
Telium Sweden AB, Sperlingsholmsvägen 23, 302 31 Halmstad.
035-16 61 00 - info@teliumsweden.se
.: Web Engine: Lizoft AB :.