Ambulans

Endast ett manövergränssnitt behövs

  • Intercom, GSM och Rakel i ett gemensamt användargränssnitt
  • Trafiksäkert, snabbt och självinstruerande
  • Samma talutrustning oavsett system
  • Två av varandra oberoende operatörsplatser
  • Egen utformning av knappar: färg funktion och antal
  • Rakelmodem från Sepura, Motorola eller Cassidian(Airbus)
  • Enkel installation


Förar-, och vårdarmiljön blir renare, tydligare och säkrare att använda.


Kontakta gärna oss med era specifika behov och önskemål!

Telium Sweden Pandora PCM Ambulans

Telium Pandora Ambulance Sector

 

Telium Pandora Hospital Transport

Telium Sweden AB, Sperlingsholmsvägen 23, 302 31 Halmstad.
035-16 61 00 - info@teliumsweden.se
.: Web Engine: Lizoft AB :.